Zon & Zee Vakanties
Zon & Zee Vakanties

Reserveringsvoorwaarden

Reserveringsvoorwaarden

INLEIDING
De vakantiewoning is niet in het bezit van Zon en Zee Vakanties maar van een derde partij (vakantiehuiseigenaar)

Zon en Vee Vakanties is de partij die de vakantiewoning beschikbaar stelt namens huiseigenaar waarbij de voordelen en risico’s voor de eigenaar zijn. Zon en Zee vakanties heeft een overeenkomst met de huiseigenaar waardoor deze het exclusieve recht heeft om de vakantiewoning te verhuren. Zon en Zee Vakanties hoopt je een fijn verblijf te kunnen bieden en heeft hiervoor algemene voorwaarden opgesteld. De verhuur van de vakantiewoning waarbij Zon en Zee Vakanties bemiddelt vindt altijd plaats op basis van deze voorwaarden. De huurder stelt zich op de hoogte van de diensten die zijn opgenomen in de boekingsvoorwaarden van Zon en Zee Vakanties die hieronder worden weergegeven.

BOEKING
Na het maken van een boeking op de website van Zon en Zee Vakanties ontvangt de huurder per omgaande een bevestiging van de reserveringsoptie op het door de gast opgegeven emailadres.  Tot 24 uur na het maken van een boeking kan er gratis worden geannuleerd. Zon en Zee Vakantie controleert de verstrekte gegevens waarna de huurder via de betalingslink de vereiste (aan)betaling kan doen. Na (aan)betaling is de reservering definitief en wordt de boekingsbevestiging verstuurd.  

PRIJZEN
Alle prijzen op de boekingsbevestiging zijn vermeld in EUR (EUR) per woning per periode. Deze prijs is inclusief toeristenbelasting, eindschoonmaak, reserveringskosten en waarborgsom, tenzij anders vermeld.

WAARBORGSOM
Een waarborgsom is een bedrag dat door de huurder aan Zon en Zee Vakanties  wordt betaald en dient als borg voor een deugdelijke nakoming van de huurovereenkomst. De hoogte van de waarborgsom die wordt berekend is onder andere afhankelijk van de grootte van het huis, de duur van de huurovereenkomst. Eventuele schades worden, vermeerderd met administratiekosten, afgetrokken van de terugbetaling van de waarborgsom. Mocht de waarde van de bovenstaande kosten hoger zijn dan het bedrag van de waarborgsom dan zal het meerdere aan de huurder in rekening worden gebracht.

BETALING
Na ontvangst van de definitieve boekingsbevestiging is de overeenkomst rechtsgeldig en is de gast verplicht de (aan)betaling te voldoen door middel van de IDEAL-betalingslink.  

Bij boekingen 6 weken voor aanvang van de huurovereenkomst of eerder wordt onderstaande schema gehanteerd

  • 1e betalingstermijn – 25 % van het volledige totaalbedrag moet per omgaande worden voldaan door middel van de IDEAL-betalingslink.
  • 2e betalingstermijn – de overige 75% van het volledige totaalbedrag moet uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurovereenkomst worden voldaan.

Bij boeking binnen 4 weken voor aanvang van de huurovereenkomst moet het volledige totaalbedrag per omgaande worden voldaan door middel van de IDEAL-betalingslink.

Indien de betalingsvoorwaarden niet worden nagekomen sturen we een betalingsherinnering. Wordt er niet binnen de gestelde termijn betaald dan wordt de boeking geannuleerd volgens de annulerings-voorwaarden van de Recron. 

ANNULERING
Je kunt gratis annuleren tot 24 uur na het boeken. Daarna worden er kosten in rekening gebracht. Hoeveel je betaalt voor het annuleren, is afhankelijk van het moment waarop je annuleert. Je betaalt standaard de reserveringskosten. Daarnaast betaal je een deel van de huurprijs. Dit is de prijs van jouw vakantie, zonder bijkomende kosten en bijgeboekte extra’s. Hoe eerder je annuleert, hoe kleiner het deel dat in rekening wordt gebracht.

Je betaalt:

  • 15% van de huurprijs als je 3 maanden (90 dagen) of langer voor de geplande aankomstdatum annuleert
  • 50% van de huurprijs als je tussen 3 en 2 maanden (tussen 90 en 60 dagen) voor de geplande aankomstdatum annuleert
  • 75% van de huurprijs als je binnen 2 maanden en 1 maand (tussen 60 en 30 dagen) voor de geplande aankomstdatum annuleert
  • 90% van de huurprijs als je tussen 1 maand (30 dagen) en de dag voor de geplande aankomstdatum annuleert
  • 100% van de huurprijs als je op de geplande aankomst dag of daarna annuleert

HUURPERIODE
De aankomst- en vertrektijden zijn te vinden in de huurdocumenten. De huurdocumenten bevatten informatie over wanneer en waar de sleutel kan worden verkregen en wanneer de vakantiewoning gereed is. Je dient de vakantiewoning altijd uiterlijk 10:00 uur op de dag van vertrek te verlaten. Na betaling van het totaalbedrag ontvang je de officiële huurdocumenten en overige belangrijke informatie.

DE VAKANTIEWONING
Tenzij anders overeengekomen met Zon en Zee Vakantie, mag het huis uitsluitend voor vakantiedoeleinden worden gehuurd.

Indien Zon en Zee Vakantie vermoedt dat er handelingen plaatsvinden die in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving, met de richtlijnen van Zon en Zee Vakantie, met de openbare orde of met fatsoensregels, heeft Zon en Zee Vakantie het recht om zich toegang te verschaffen tot de vakantiewoning en heeft zij het recht om, naar eigen oordeel, de overeenkomst op te zeggen en om de betreffende perso(o)n(en) per direct de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen zonder recht op terugbetaling van huur. Het is verboden om tenten of caravans e.d. op het perceel van de vakantiewoning te plaatsen.

Zon en Zee Vakantie bemiddelt hoofdzakelijk in vakantiewoningen voor gezinnen en koppels.

Huisdieren: Deze zijn uitsluitend toegestaan indien dit vooraf is overeengekomen met Zon en Zee Vakantie

Lawaai: Huurders kunnen ook in vakantieparken onverwacht worden blootgesteld aan lawaai als gevolg van bouwwerkzaamheden, buren, verkeer en dergelijke. Zon en Zee Vakantie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lawaaihinder.

Internet:  WIFI is een extra dienst die door Zon en Zee Vakantie kosteloos wordt aangeboden. Voor eventuele haperingen die zich kunnen voordoen door onvoldoende dekking in het gebied waar het vakantiehuis zich bevindt en variabele datahoeveelheid en snelheid, kan Zon en Zee Vakantie niet verantwoordelijk worden gesteld.

Roken: Roken is niet toegestaan binnen in het vakantiehuis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

GEBREKEN, KLACHTEN EN REPARATIE
Het gehuurde wordt zonder gebreken aan de huurder ter beschikking gesteld. Indien de huurder bij overname van de vakantiewoning constateert dat er gebrekkig is schoongemaakt of dat er schade of gebreken aan de vakantiewoning zijn, dan moet de huurder hiervan direct melding maken, omdat anders wordt aangenomen dat het vakantiehuis zonder problemen aan huurder is geleverd en de huurder het recht verliest om een klacht over het probleem te melden. Klachten betreffende de schoonmaak dienen onmiddellijk te worden ingediend. Klachten betreffende schade of gebreken moeten zo snel mogelijk en uiterlijk 12 uur na aanvang van de huurperiode of na constatering van een gebrek of schade worden gemeld. Klachten kunnen op het servicenummer van Zon en Zee Vakanties worden gemeld.

SCHADE
De huurder moet het gehuurde in dezelfde staat afleveren als bij de overdracht, met uitzondering van gewone verslechtering ten gevolge van slijtage of ouderdom. De huurder is aansprakelijk voor de schades aan de vakantiewoning en/of de inboedel, die ontstaan gedurende de huurperiode, en die zijn toegebracht door de huurder zelf of door anderen, aan wie door de huurder toegang is verleend tot de gehuurde vakantiewoning. Schades aan de vakantiewoning of de inboedel, die ontstaan tijdens de huurperiode, moeten direct worden gemeld aan Zon en Zee Vakanties.

Zon en Zee Vakanties voert bij iedere huurderswisseling een huurderswisselingcontrole uit, waarbij gebreken en schade aan de vakantiewoning en/of de inboedel, evenals een eventuele ontbrekende of gebrekkige schoonmaak worden vastgesteld.

EINDSCHOONMAAK EN EINDCONTROLE
Als de vakantie er op zit zorg dat je het gehuurde weer netjes en opgeruimd achterlaat.

De huurder is verplicht de afwas in orde te maken, de vaatwasser en de koelkast te legen plus het verzamelen van afval welke in de desbetreffende bakken moeten worden gedeponeerd. De eindcontrole en eindschoonmaak wordt door het Zon en Zee Vakantieteam uitgevoerd. Als alles in goede staat is achtergelaten wordt de borgsom teruggestort. Als er niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan dan heeft Zon en Zee het recht om een gedeelte van de borgsom in te houden. 

PRIVACY  POLICY
Zon en Zee Vakanties zorgt ervoor dat je persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven.Je persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd  Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie.

Onze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Je zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.